Poziom św. Barbary - nowa podziemna trasa w Guido

poniedziałek 7 grudnia 2015
  • Nowa trasa turystyczna w kopalni Guido będzie dostępna od 10 grudnia (fot. mat. organizatora)
    Nowa trasa turystyczna w kopalni Guido będzie dostępna od 10 grudnia (fot. mat. organizatora)
W Kopalni Guido w Zabrzu 10 grudnia uruchomiona zostanie nowa trasa turystyczna – poziom świętej Barbary. Zlokalizowana 170 metrów pod ziemią koncentrować się będzie na pracy w kopalni z początku XX wieku, który był okresem postępu technologicznego, ale także najsilniejszego kultu św. Barbary.

Poziom św. Barbary znajduje się w najstarszym udostępnionym obecnie rejonie Kopalni Guido. Obejmuje zabytkowe wyrobiska, komory technologiczne oraz stajnie. Większość z tych pomieszczeń wciąż nosi ślady pracy dawnych górników.

Trasa koncentrować się będzie na trudzie pracy w kopalni z początku XX wieku, okresu mechanizacji, ale także najsilniejszego kultu św. Barbary w górnośląskim górnictwie. Patronka górników jest postacią najważniejszą na całej trasie zwiedzania.

Całość trasy została podzielona na cztery strefy: „Praca w kopalni”, „Rozum i wiara”, „Kult św. Barbary” oraz „Św. Barbara – konteksty”.

Pierwsza ze stref dotyczy pracy w kopalni, wykorzystania koni roboczych pod ziemią oraz poczucia niepewności i ciągłego zagrożenia u pracujących pod ziemią ludzi. W tej części ekspozycji w największym stopniu wykorzystano autentyczne elementy kopalnianych podziemi, m.in. oryginalne podziemne stajnie z przełomu XIX i XX wieku. W tej części ekspozycji zostaną umieszczone zarówno oryginalne pamiątki, jak i multimedialne prezentacje. Zwiedzający dowiedzą się, jak pracowali górnicy sto lat temu, czego się bali i dlaczego ich praca była tak niebezpieczna.

Kolejna strefa: „Rozum i wiara” zlokalizowana została w hali pomp. Ekspozycja skupiać się będzie na postaci św. Barbary jako patronki górników oraz na myśli technicznej początku XX wieku. Zwiedzający będą mogli obejrzeć wielkoformatowy, trójwymiarowy pokaz mappingu.

Trzecia strefa „Kult św. Barbary” stanowić będzie serce całej ekspozycji. Część ta została  zlokalizowana w komorze B, która zachwyca surową cegłą i industrialnym klimatem stalowych konstrukcji, pomieszanym z monumentalizmem nawiązującym do neogotyckich  kościołów. Dlatego komora została zaadaptowana na kaplicę św. Barbary, w której uwagę zwracają witraż i rzeźba św. Barbary.

Czwarta i ostatnia strefa tematyczna ma przybliżyć współczesne konteksty związane z patronką górników i jej kultem. Strefa zlokalizowana jest w okolicach szybu Guido i zajmuje niewielką przestrzeń, na której zgromadzono muzealia wyeksponowane w gablotach oraz prezentowane na stanowiskach multimedialnych. 

Kategoria: Zwiedzanie