praca w kopalni

W Kopalni Guido w Zabrzu 10 grudnia uruchomiona zostanie nowa trasa turystyczna – poziom świętej Barbary. Zlokalizowana 170 metrów pod ziemią koncentrować się będzie na pracy w kopalni z początku XX wieku, który był okresem postępu technologicznego, ale także najsilniejszego kultu św. Barbary.