Zmiany w programie 500 plus

poniedziałek 1 lipca 2019
  • Największa zmiana to 500 zł na każde dziecko (fot. mat. pixabay)
    Największa zmiana to 500 zł na każde dziecko (fot. mat. pixabay)
500 zł na każde dziecko – to największa zmiana w rządowym programie wsparcia rodziny. Projekt przewiduje również wprowadzenie specjalnego trzymiesięcznego okresu na składanie wniosków dla rodziców nowo narodzonych dzieci. Sprawdźcie co jeszcze się zmieni.

19 marca rząd opublikował projekt ustawy w sprawie rozszerzenia programu „Rodzina 500 plus”. Największa zmiana to 500 zł na pierwsze dziecko, będzie przysługiwała od 1 lipca 2019 r.

Brak kryterium dochodowego

Świadczenie 500 plus będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, bez kryterium dochodowego. Wśród nich będą dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Szacuje się, że pieniądze trafią łącznie do 6,8 mln dzieci.

500 plus dla noworodków

Kolejną zmianą jest wprowadzenie trzymiesięcznego terminu (liczonego od dnia narodzin dziecka) na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało otrzymanie świadczenia z wyrównaniem (od dnia narodzin).

Ciągłość w przypadku śmierci rodzica

Do tej pory z dniem śmierci jednego z rodziców, prawo do przyznania świadczenia wygasało. Teraz proponowane jest wprowadzenie rozwiązania, które przyznaje (z zachowaniem ciągłości) świadczenie wychowawcze drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Okres świadczeniowy

Również on ulegnie zmianie. Od 2021 r. zostanie przesunięty moment składania wniosków z lipca na luty, a także sam okres świadczeniowy. Obecnie jest to październik-wrzesień, a proponowany jest czerwiec-maj. Zostaną również uproszczone procedury związane ze składaniem wniosków i wydawaniem decyzji.

Obecna sytuacja

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wnioski można składać online od 1 lipca, a drogą tradycyjną od 1 sierpnia. Złożenie wniosku do końca września gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca.

Od momentu uruchomienia programu „Rodzina 500 plus” kosztował on blisko 68 mld zł. Z programu korzysta dzisiaj 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci. W latach kolejnych koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie 41 mld zł rocznie.

Kategoria: Wiadomości