Sala Doświadczania Świata pomoże w terapii dzieciaków

piątek 1 kwietnia 2022
  • fot. mat. prasowe UM Ruda Śląska
    fot. mat. prasowe UM Ruda Śląska
  • fot. mat. prasowe UM Ruda Śląska
    fot. mat. prasowe UM Ruda Śląska
  • fot. mat. prasowe UM Ruda Śląska
    fot. mat. prasowe UM Ruda Śląska
Przebywanie w niej złagodzi stres, zwiększy poczucie bezpieczeństwa, spowoduje otwarcie się na otoczenie, a także pozwoli doświadczać samego siebie. To także radość i relaks dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Zobaczcie, jak wygląda taka Sala Doświadczania Świata.

Nowoczesne pomieszczenie powstało w Szkole Podstawowej nr 12 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej. To inicjatywa dwóch szkolnych terapeutek, które pozyskały fundusze na jej wyposażenie. Koszt urządzenia pracowni wyniósł ponad 21 tys. zł.

Nowoczesne urządzenia i pomoce

Sala Doświadczania Świata, będzie służyła terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, które uczą się w szkole. Wykonana została według projektu Polskiego Centrum Snoezelen i posiada odpowiedni certyfikat. W pomieszczeniu znalazły się m.in. kolumna wodna z panelem sterującym, światłowody, lustra, urządzenie do aromaterapii, panel sensoryczny, projektor multimedialny, pufy, kotary oraz nowa wykładzina. Urządzenia będą spełniać rolę bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych, zapachowych, smakowych i kinestetycznych.

Terapia połączona z radością i zabawą

Sala - Umożliwia oddziaływanie terapeutyczne, a poprzez odpowiednio dobrane bodźce, inicjuje u uczestników zajęć pozytywne zmiany emocjonalne i somatyczne. Jest także miejscem budowania relacji dziecka z terapeutą - tłumaczy Małgorzata Krajewska, terapeutka szkolna. Ponadto - Przebywanie w tej sali z pewnością złagodzi stres, spowoduje otwarcie się na otoczenie i kontakty interpersonalne, zmniejszenie pasywności, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, a także pozwoli na doświadczanie samego siebie oraz da dużo radość i relaksu – dodaje Teresa Trzcińska, terapeutka szkolna.

Szkoła i przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej jest placówką, która wspiera w rozwoju, uczy i wychowuje dzieci i młodzież niepełnosprawną. W skład placówki wchodzi: przedszkole z oddziałami dla dzieci z autyzmem, szkoła podstawowa, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim) oraz punkt wczesnego wspomagania rozwoju. Placówka obecnie obejmuje terapią i edukacją 130 dzieci i młodzież w wieku od 0 do 25 lat z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i zagrożonych niepełnosprawnością oraz sprzężeniami. Zatrudnia również doświadczoną kadrę nauczycieli, terapeutów i specjalistów, przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Posiada nowoczesne sale edukacyjne i terapeutyczne oraz własny ogród sensoryczny.

Kategoria: Wiadomości