Przedszkolaki poznają świat różnymi zmysłami

wtorek 26 października 2021
 • fot. archiwum zdjęć FB Iwona Spychała-Długosz - Zastępca Burmistrza Mikołowa
  fot. archiwum zdjęć FB Iwona Spychała-Długosz - Zastępca Burmistrza Mikołowa
 • fot. archiwum zdjęć FB Iwona Spychała-Długosz - Zastępca Burmistrza Mikołowa
  fot. archiwum zdjęć FB Iwona Spychała-Długosz - Zastępca Burmistrza Mikołowa
 • fot. archiwum zdjęć FB Iwona Spychała-Długosz - Zastępca Burmistrza Mikołowa
  fot. archiwum zdjęć FB Iwona Spychała-Długosz - Zastępca Burmistrza Mikołowa
 • fot. archiwum zdjęć FB Iwona Spychała-Długosz - Zastępca Burmistrza Mikołowa
  fot. archiwum zdjęć FB Iwona Spychała-Długosz - Zastępca Burmistrza Mikołowa
 • fot. archiwum zdjęć FB Iwona Spychała-Długosz - Zastępca Burmistrza Mikołowa
  fot. archiwum zdjęć FB Iwona Spychała-Długosz - Zastępca Burmistrza Mikołowa
Na Śląsku, a dokładnie w Mikołowie, powstała niezwykła Sala Doświadczania Świata. Dzięki niej dzieci z niepełnosprawnościami poznają otoczenie zmysłami smaku, wzroku, słuchu, zapachu, dotyku. Jest to również miejsce relaksacji i wyciszenia.

Zmysły stanowią podstawę rozwoju każdego dziecka. W Sali Doświadczania Świata (Snoezelen) wykorzystuje się je do pracy terapeutycznej m.in. z dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, chorobami psychicznymi, upośledzeniami umysłowymi, mózgowym porażeniem dziecięcym czy zaburzeniami mowy na tle nerwowym. Z terapii mogą korzystać również dzieci zdrowe, najczęściej w celu relaksacji i odprężenia. W Mikołowie Sala Doświadczania Świata powstała w Przedszkolu nr 3 z oddziałami integracyjnymi. Koszt inwestycji wyniósł 64 tysiące złotych pozyskanych z subwencji oświatowej na potrzeby kształcenia specjalnego.

Poznawanie poprzez zmysły

Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Najmłodsi mogą wybierać bodźce, których w danym momencie najbardziej potrzebują. W przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego, tu otoczenie dopasowuje się do dziecka, a nie na odwrót. Jak podkreśla Iwona Spychała-Długosz, zastępca burmistrza Mikołowa - „Sala na pewno dostarczy bodźców i pozytywnie wpłynie na koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną”. Terapia pomoże również dzieciom w likwidowaniu zaburzeń sensorycznych, zwiększeniu chęci do nawiązywania kontaktów, nabierania świadomości własnego ciała w przestrzeni, pokonywaniu lęków czy też w relaksacji.

Basen, kolorowa drabina i ruchome niebo

Sala w mikołowskim przedszkolu została wyposażona w różnego rodzaju urządzenia stymulujące zmysły. Najmłodsi znajdą tu m.in. suchy basen świetlny, tor świetlno-dźwiękowy, kolorową drabinę dźwiękową z mikrofonami, wieżę do muzykoterapii, rzutnik z efektem ruchomego nieba, magiczny dywan, emiter zapachów do aromaterapii czy też podświetlany stolik do zabaw manipulacyjnych. Sala jest w pełni dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Aktualnie do przedszkola uczęszcza 13 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 16 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR).

Przedszkole nr 3 im. Kota w butach w Mikołowie (ul. Konstytucji 3 Maja 40) jest przedszkolem z oddziałami integracyjnymi. Zatrudnia neurologopedę, terapeutę SI (integracji sensorycznej), oligofrenopedagogów, terapeutów TUS (Trening umiejętności społecznych). W placówce znajduje się również w pełni wyposażona sala do terapii SI oraz gabinet nauczycieli specjalistów.

Kategoria: Wiadomości