Na sportowo

Festiwal Sportu

Wannado to festiwal sportu, którego celem jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej. Głównym założeniem imprezy jest prezentacja lokalnych klubów sportowych i umożliwienie dzieciom stawienia pierwszych kroków w różnych dyscyplinach.

  • 16 września 2017