pomoce dydatktyczne

Przez najbliższe 15 miesięcy w kilku tyskich przedszkolach realizowany będzie projekt pt. „Dobre przedszkole na dobry start…”, który niesie ze sobą rozbudowany system zajęć edukacyjnych, nowy, specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.