kreatywna nauka

Nauka biologii lub geografii w „Ekopracowni pod chmurką”

Dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej mają swój „Ogródek korczakowski”, czyli „Ekopracownię pod chmurką”. Jest to zwycięski projekt w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.