pomoc psychologa

Przez 11 lat pomógł setkom tysięcy polskich dzieci. Na numer 116 111 dzwonią dzieci z różnymi problemami, dla niektórych jest to ostatnia deska ratunku. Od 3 lat Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest pozbawiona finansowania ze środków budżetu państwa.