sanepid

Wielu rodziców nieszczepionych dzieci nie zgadzało się z tymi praktykami, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych. Jednak Generalny Inspektor wydał w tej sprawie jasne oświadczenie.