fotografia

Warsztaty fotograficzne dla młodzieży będą towarzyszyć wystawie Ryszarda Czernowa. Uczestnicy poznają bliżej sylwetkę artysty, a także wezmą udział w ćwiczeniach teoretycznych i praktycznych związanych z fotografią.

Kiedy: 
  • 25 marca 2023
Gdzie: Katowice

Dzieci to ukryte ofiary pandemii koronawirusa. Jeszcze nigdy tylu uczniów na świecie nie miało takich problemów z dostępem do szkoły. W najgorszej sytuacji są najmłodsi w krajach ogarniętych wojną i klęskami żywiołowymi. Jak wygląda ich dzieciństwo? Zobaczcie wystawę #inaczej #taksamo.

Kiedy: 
  • 18 września 2020 - 2 października 2020
Gdzie: Katowice